หลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

การที่เราทำงานลัดขั้นตอน แล้วให้เหตุผลว่า การทำงานตามขั้นตอนมันเสียเวลา นั่นหมายความว่า "เรากลัวการเสียเวลามากกว่าการเสียชีวิต" อย่างนั้นหรือ?


หลักสูตรที่สอนโดย อ.ปราโมทย์ และ ทีมงาน

- อบรม bbs การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย

- อบรมอับอากาศ การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย- หลักสูตรทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

- ทอล์คโชว์ จิตสำนึกความปลอดภัย
- ผู้นำความปลอดภัย

- การโค้ชเพื่อความปลอดภัย (Safety Coaching)
- วิทยากรความปลอดภัย
- โครงการอนุรักษ์การได้ยิน
- 4 ขั้นตอน การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง
- JSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
- KYT การหยังรู้อันตราย

- 5ส เพื่อความปลอดภัย

- ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
- อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- การตัดแยกพลังงานอันตราย (Lockout Tagout)
- การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย (ทบทวน 1 วัน)
- การใช้งานใบอนุญาต work permit
- การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัย

 

คลิกประวัติวิทยากร 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 125,166