การโค้ชเพื่อความปลอดภัย Safety Coaching

การโค้ชเพื่อความปลอดภัย Safety Coaching

 

หลักการและเหตุผล

 

ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าความปลอดภัย คือ ส่วนผสมหลักของธุรกิจ และ ธุรกิจที่ดี ต้องมีความปลอดภัย หลายองค์กรจึงมุ่งเน้นให้พนักงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน

 

จึงสร้างกฎระเบียบต่างๆขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยฯ ร่วมไปถึงการจัดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม แต่อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุก็ยังคงเกิดขึ้น และสาเหตุที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่

 

คำถามที่น่าสนใจคือ มีอะไรที่เราจะต้องทำเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน?

 

ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ จากการที่เรา “ตระหนักรู้” ถูกกระตุ้นบ่อยๆ และ ชักชวนให้ทำ ร็สึกอยากทำ มากกว่า การถูกบังคับให้ทำ

 

การโค้ชเพื่อความปลอดภัย Safety Coaching เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์ สามารถเข้าถึงคามตระหนักรู้ได้เป็นอย่างดี ด้วยกระบวนการ ฟัง การตั้งคำถาม และ สะท้อน เพื่อดึงศักยภาพที่แท้จริงที่ทุกคนมี ได้นำออกมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุง เพื่อสร้างนิสัยที่ดี และ มีความปลอดภัย

 

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้ทราบกระบวนการ และ วิธีการโค้ชเพื่อความปลอดภัย

2. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยการโค้ช เพื่อความปลอดภัย เปิดใจในการทำงานร่วมกัน

 

เนื้อหา

 

  • การโค้ช  คือ อะไร 
  • ความหมายของการโค้ช
  • การโค้ชกับความปลอดภัย Safety Coaching
  • หลักการสำคัญของการโค้ชเพื่อความปลอดภัย
  • GROW Model
  • สาธิตการโค้ชเพื่อความปลอดภัย
  • ฝึกปฏิบัติ และ ถามตอบ

 

ระยะเวลา                        6        ชม.  (1 วัน)

 

จำนวนผู้อบรม                 30      คน.

 

 

Visitors: 125,168