ผู้นำด้านความปลอดภัย  • เวลาที่เรานำเสนอนายจ้าง ให้มีการอบรม หรือ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานต่างๆ ด้านความปลอดภัย ทันทีที่เราพูดจบ หรือในขณะที่ปากของเรา ยังปิดไม่สนิท ก็จะมีสิ่งที่มองไม่เห็นแทรกเข้ามา...

  • What if แปลว่า "อะไรจะเกิดขึ้นถ้า" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธี ในการค้นหาอันตราย เพื่อความปลออภัยในการทำงาน เช่น อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าทำการซ่อมแซมเครื่องจักร โดยไม่ตัดแยกพลังงานอันตราย อะไ...

  • อย่าทำตัวเหมือนนักดับเพลิง ! เราจะสังเกตเห็นว่า นักดับเพลิง จะทำหน้าที่ของตนเอง เฉพาะตอนนี้เกิดเหตุไฟไหม้ (ซึ่งจริงๆแล้วมีงาน จิตอาสามากมาย) ซึ่งถ้าโชคดีก็ดับได้ แต่ถ้าโชคร้าย ชี...

  • ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับหัวหน้างานหลายคนเกี่ยวกับเรื่องของ “การช่วยกันเตือนช่วยกันบอก” เมื่อลูกน้องทำงานด้วยความไม่ปลอดภัย ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่สำคัญมาก เป็นการหยุ...
Visitors: 125,168