เกี่ยวกับเราปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย

มีความเชี่ยวชาญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เคยทำงานที่ บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด ในตำแหน่ง วิทยากร ที่ปรึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญด้าน PPE โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ   การปกป้องระบบทางเดินหายใจ การปกป้องอันตรายจากการได้ยิน และ ยังเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การทำงานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัย” ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ของกรมสวัสดิฯ 

 

ด้วยความรู้ และประสบการณ์จริง จากการเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศสหรัฐอเมริกา ,สวีเดน, ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับเทคนิคความปลอดภัยต่างๆ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

 

ปราโมทย์มีความเชื่อว่าการทำงานอย่างปลอดภัย ต้องมีพื้นฐานมาจาก... 

พฤติกรรมความปลอดภัย และการมีจิตสำนึกความปลอดภัยที่ดี (Behavior-Based Safety) หรือ BBS เพราะได้เคยทำสำเร็จมาแล้ว จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้นำ STOPTM  (Safety Training Observation Program) ที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกของ DuPont มาใช้ 

 

นอกจากนี้ปราโมทย์ ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการอบรมการเป็นวิทยากร (Train The Trainer) จากบริษัท DuPont ในหลักสูตร  SafeStartTM ซึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของ Behavior-Based Safety ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ที่ดีในองค์กร

 

ลักษณะการบรรยายอาศัยหลักการโดยกำหนดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-Center) กิจกรรมกลุ่ม โค้ชชิ่ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้เรียน โดยอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นหลัก เพื่อปลุกจิตสำนึกความปลอดภัยให้เกิดขึ้นจริง ด้วยทักษะของการ Coach และ Facilitator เป็นหลัก

ประวัติการศึกษา

 -  มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

 -  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

 -  Intensive English, Sydney College of English, Sydney, Australia

-   Caring for chemical hazards, Ciba Specialty Chemicals, Malaysia

 -  Personal Protective Equipment, 3M USA Technical conference in St.Paul, 3M USA

 -  Confined space entry, Roofsafe Industrial Safety, Australia

-   Hearing Protection , 3M Peltor in Varnamo, Sweden

 -  Welding safety , 3M Speedglas in Gagnef, Sweden

 -  Lead Auditor OHSAS 18001, IRCA,Moody International, Thailand

 -  Behavior-Based Safety, SCAL ACADEMY, Singapore

 -  SafeStart and SafeTrack, DuPont, Singapore

 -  Professional Coach Certification Program (PCCP)

     by Towards Mastery Australia and Thailand Coaching Institute

 -  Certified Holistic Life, Career & Exective Coach (ACTP)

    by Goal Imagery Institute, International School of Coaching Mastery

    125 Specific Coach-Training Hours

 

 ประวัติการทำงาน

-  Safety officer : Lupin Chemicals (Thailand) Limited  (2000-2001)

 - EHS officer :  Ciba Specialty Chemicals (Thailand) Limited (2001-2005)

 - OHES Advanced Technical Support Engineer : 3M Thailand Limited (2005-2010)

 - Behavior-Based Safety Expertise (2010 - Present)

 

เป็น ผู้บรรยายเรื่องการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่อับอากาศ การปกป้องระบบทางเดินหายใจอันตรายจากงานเชื่อม สารเคมีอันตราย โครงการอนุรักษ์การได้ยินการป้องกันอันตรายจากเสียงดัง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ และความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ ให้กับมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล และบริษัทเอกชน ทั่วประเทศและได้รับเชิญไปบรรยายให้กับบริษัทเอกชน และองค์กรหลายแห่งอาทิเช่น

 

 บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  บ.ข้าว ซี.พี. จำกัด
 บ.ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  บ.เอพี ฮอนด้า จำกัด
 บ.ปตท จำกัด(มหาชน)  บ.ซีเกท (ประเทศไทย) จำกัด
 บ.เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  บ.อาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด
 บ.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  บ.ไทยนิปปอนเพ้นท์ จำกัด
 บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน)  บ.คลาเรียนท์เคมิคอลซ (ปท) จำกัด
 บ. การท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน)  บ.ทีโอเอ เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 บ.สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด  บ.ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ปท) จำกัด
 บ.ไทยฮอนด้าแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  บ.ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ จำกัด
 บ.อิซูซุ มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  บ.โกลว เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 บ.มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บ.ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด
 บ.ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส (ปท) จำกัด  บ.เอ็น ที เอ็น จำกัด
 บ.ซียูอีแอล จำกัด  บ.บางกอก คริสตรัล จำกัด
 บ.โอ๊คเวล ชิปยาร์ด จำกัด  บ.แอสวานซ์อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
   
 โรงพยาบาลศิริราช                   
 มหาวิทยาลัยมหิดล                             
 โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 โรงพยาบาลชลบุรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สมาคมการพยาบาลอาชีวฯ ภาคเหนือ          
 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์
 กระทรวงสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กรมวิทยาศาสตร์ และบริการ ชมรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ระยอง

 

ผลงานด้านอื่นๆ

 - ประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ปี 2542

 - The best Employee of the year 2007 บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด  

 - คณะกรรมการร่างมาตฐานคุณลักษณะของผู้ตรวจประเมินด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม,

    สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (สอป)

 - ผู้จัดการ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (สอป)

 - ผู้เขียน Blog Safety officer Thailand เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

 - ผู้สร้างกลุ่ม Safety officer Thailand บน Facebook เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

   ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 - เจ้าของแฟนเพจ   The Safety Coach  ที่ให้ความรู้ความปลอดภัยทุก 7 โมงเช้า

 - นักเขียน เจ้าของผลงานหนังสือขายดี ต่างที่คิด ชีวิตจึงปลอดภัย, ต่างที่คิด พิชิตภาษา และ

   พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ Behavior-Based Safety (Best Seller)

- แขกรับเชิญในรายการ ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand ช่อง MONO29

- ให้สัมภาษณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกับ FM 101

- ให้สัมภาษณ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกับ Thai PBS

- วิทยากรรับเชิญในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห๋งชาติ ครั้งที่ 30 ณ. ศูนย์ฯ ไบเทค บางนา

   ในหัวข้อ "การสร้างการรับรู้ด้านความความปลอดภัย และการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย"

   Safety Perception and Safety Awareness

 - วิทยากรรับเชิญในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห๋งชาติ ครั้งที่ 34 ณ.อิมแพค เมืองทอง

   ในหัวข้อ "Safety Leadership" ผู้นำด้านความปลอดภัย

  

 
ผลงานหนังสือ Best Seller 

คลิก ดาวน์โหลดประวัติวิทยากรด้านความปลอดภัย : อ.ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 125,166